Företagshälsovård

  Vi är ett ackrediterat FHV-team med de möjligheter vi har i teamet att göra insatser med analys och förändring av arbetsmiljöproblem med eller utan stöd från FK.

  Vi kan som i Norrlandsoperan och Gävle Symfoniorkester komma för utbildning och individuella konsultationer eller genomföra en kontinuerlig företagshälsovård som i Malmö Symfoniorkester, Radiokören och Radioorkestern och delvis på Konserthuset i Stockholm.

  Respons på våra insatser:

  Besöken har varit otroligt bra möten med er, förebyggande och stöd. Ett sätt för mig att kunna fortsätta arbeta professionellt som musiker.
  En musiker

  Att ni varit på besök på arbetsplatsen har betytt jättemycket för mig. Jag har fått många nya verktyg både mentalt och fysiskt. Idag känner jag mig mycket starkare både fysiskt och mentalt och när dipparna kommer, så har jag mina verktyg att använda.
  En annan musiker

  Det som är avgörande är Musikerhälsans två-sidiga aspekter, att fokusera på både de fysiska och mentala aspekterna i förberedelserna för ett framförande och naturligtvis kopplat ihop med ett privat liv. Jag upplever också att musikerna har lättare för att öppna sig om sina hinder för Karin och Ing-Marie än hur det blir i våra utvecklingssamtal. Efteråt får jag ovärderlig återkoppling, som möjliggör ett bättre samarbete med musikerna för att kunna fortsätta i sina yrkesroller.
  Orkesterchef i Norrlandsoperan

  Viktigt med företagshälsovård som har branschkompetens

  Enligt Arbetsmiljölagen AFS 2001:1 SAM: Företagshälsovård § 12:

  När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för det systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering, skall arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande hjälp utifrån. Om det finns särskilda arbetsmiljöproblem kan det ibland vara ändamålsenligt att arbetsgivaren ansluter sig till en företagshälsovård med speciell branschkompetens."

  Vi kan erbjuda förebyggande utbildningar i ergonomi för musiker. Det inkluderar kroppens fysiska behov för att inte skadas och hantering av de goda mentala förutsättningarna.

  Vi inriktar oss på de specifika arbetsmiljökrav som finns i scenartister och musikers arbetsvardag. Detta innefattar arbetstagarnas både fysiska/ergonomiska hantering av kroppen i deras specifika arbetsuppgifter/med olika instrument och hur de mentala funktionerna stödjer genomförandet av uppgifterna.

  Ljudexponeringen är också en viktig del av arbetslivet för dessa personer och kräver både förebyggande åtgärder, som kunskaper om vilka ljudnivåer musiker klarar att utsätta sig för och hur de kan mätas. Vilka olika hjälpmedel, som skärmar och dylikt, som kan användas. Såklart behövs planering så att ljudvila gynnar hörselförmågan. Vi kan också vara behjälpliga med analys, strategier och stöd, när symtom på överbelastning utvecklas.

  Karin Engquist och Ing-Marie Olsson
  Artist- & Musikerhälsan
  Östra Rönneholmsvägen 9B
  211 47 Malmö
  Telefon: 0708-67 06 47

  Kontaktuppgifter till de olika teamen och dess medarbetare →

  Följ oss på Facebook!

  © Artist- & Musikerhälsan 2023