Ing-Marie Olsson – Legitimerad sjukgymnast

    Att öka medvetenheten om kroppens hållning och andning och därmed påverka musicerandet i positiv riktning det är tanken bakom att använda Basal Kroppskännedom (BK) inom musiker-ergonomi. Ing-Marie använder BK både förebyggande och behandlande. Hon kan också tillämpa BK vid smärtor, spänningar, sömnproblem, stress, ångest och utmattningsdepressioner. Ing-Marie är förutom sjukgymnast även utbildad ergonom.

    Under de olika rubrikerna; övningar, musikerergonomi och i instruktionsfilmerna ger Ing-Marie handfasta tips och exempel på hur det kan bli enklare, skonsammare och mer hållbart för kroppen att musicera.

    Kurs i musiker-ergonomi

    I den här kursen utforskas hur kroppen kan ge stöd och stabilitet till ditt instrument så att kraft och energi kan komma till uttryck i ditt musicerande. Kursen tar fasta på de erfarenheter jag gjort under mina snart 20 år i mötet med olika musiker. Därför kommer fokus vara på områden i kroppen som är speciellt utsatta, som skuldra och hand, som ett led i att förebygga besvär i dessa strukturer. Vi kommer även titta på hur kroppen kan vara en hjälp vid sådana hinder som stråkdarr och nervositet. En röd tråd genom kursen är att tydliggöra hur du kan få din övningsrutin optimerad.

    Kursen är planerad till fyra tillfällen och ca en timme per gång.

    Gång 1: Fokus på utforskande av stabilitet i sittande och stående, med och utan instrumentet.
    Gång 2: Fokus på skuldran; hur den kan stötta armen och handen och övningar som förbättrar dess funktion.
    Gång 3: Fokus på handen och övningar som ger stadga och funktion åt hand och fingrar.
    Gång 4: Fokus på stresshantering, närvaroövningar och andning.

    Är du intresserad kan du kontakta Ing-Marie

    Kontaktuppgifter

    Ing-Marie Olsson

    Ing-Marie Olsson

    Legitimerad sjukgymnast E-post:
    Telefon: 0733-86 56 23
    Hemsida: www.totum.se

     

    Karin Engquist och Ing-Marie Olsson
    Artist- & Musikerhälsan
    Östra Rönneholmsvägen 9B
    211 47 Malmö
    Telefon: 0708-67 06 47

    Kontaktuppgifter till de olika teamen och dess medarbetare →

    Följ oss på Facebook!

    © Artist- & Musikerhälsan 2022