Ing-Marie Olsson – Legitimerad sjukgymnast

  Att öka medvetenheten om kroppens hållning och andning och därmed påverka musicerandet i positiv riktning det är tanken bakom att använda Basal Kroppskännedom (BK) inom musiker-ergonomi. Ing-Marie använder BK både förebyggande och behandlande. Hon kan också tillämpa BK vid smärtor, spänningar, sömnproblem, stress, ångest och utmattningsdepressioner. Ing-Marie är förutom sjukgymnast även utbildad ergonom.

  Under de olika rubrikerna; övningar, musikerergonomi och i instruktionsfilmerna ger Ing-Marie handfasta tips och exempel på hur det kan bli enklare, skonsammare och mer hållbart för kroppen att musicera.

  Kontaktuppgifter

  Ing-Marie Olsson

  Ing-Marie Olsson

  Legitimerad sjukgymnast E-post:
  Telefon: 0733-86 56 23
  Hemsida: www.totum.se

   

  Karin Engquist och Ing-Marie Olsson
  Artist- & Musikerhälsan
  Östra Rönneholmsvägen 9B
  211 47 Malmö
  Telefon: 0708-67 06 47

  Kontaktuppgifter till de olika teamen och dess medarbetare →

  Följ oss på Facebook!

  © Artist- & Musikerhälsan 2021