Anna Larsson - Socionom och Diplomerad Samtalsterapeut

  Anna arbetar utifrån Psykosyntesen, en terapiform som är öppen och integrativ. Genom att lära känna dig själv på ett djupare plan kan du medvetandegöra vad som ligger i vägen för att utveckla din fulla potential.

  Du kan få klarhet i vad som skapar oro, ångest, stress och nedstämdhet hos dig för att sedan steg för steg lösa upp de blockeringar som ligger i vägen för att Du ska kunna leva det liv du vill leva.

  Scenskräck, prestationsångest, perfektionism är exempel på symptom som går att komma tillrätta med genom medvetandegörande och konkreta metoder. Lätt till medelsvår beroendeproblematik kan också framgångsrikt bearbetas så länge det finns en fungerande social struktur runt omkring dig.

  Anna arbetar efter ett helhetsperspektiv där kropp, tankar och känslor betraktas som en enhet.

  Kontaktuppgifter

  Anna Larsson

  Anna Larsson

  Socionom och Diplomerad Samtalsterapeut E-post:
  Telefon: 0730-94 58 79
  Hemsida: helhetenstudio.se

   

  Karin Engquist och Ing-Marie Olsson
  Artist- & Musikerhälsan
  Östra Rönneholmsvägen 9B
  211 47 Malmö
  Telefon: 0708-67 06 47

  Kontaktuppgifter till de olika teamen och dess medarbetare →

  Följ oss på Facebook!

  © Artist- & Musikerhälsan 2023