Kim Kähäri - Legitimerad audionom

  Kim har lång erfarenhet i området musikers och sångares hörsel och hörselbesvär och specifika arbetssituation. Hon har främst arbetat med forskning, undervisning och nu på senare tid även vid privat mottagning för att möta individuella behov som till exempel stöd- och rådgivning kring hörselsituationen eller gör utredning av arbetssituation vid hörselskada. Hon provar även ut formgjutna hörselskydd.

  För alla som i någon form älskar musik och sång så är en välbevarad hörsel ett av de allra viktigaste instrumenten. Ur ett livsperspektiv sett så har musiker och sångare ofta en mycket lång exponeringstid med periodvis mycket höga ljudnivåer då intresset för det som senare i livet blir ett yrke ofta startar i unga år.

  Känsligheten för hur mycket ljud vi tål varierar från människa till människa men rent generellt kan man säga att vi inte är skapta att klara av hur mycket ljud som helst och tillsammans med livets övriga påfrestningar kan hörselsymptom eller bestående hörselnedsättning utvecklas om det blir för hög belastning. Ibland kan behandling och åtgärder lindra eller rentav läka symptomen så det finns all anledning att ta kontakt med Kim om du upplever besvär.

  Kontaktuppgifter

  Kim Kähäri

  Kim Kähäri

  Legitimerad audionom E-post:
  Telefon: 0705-82 46 88
  Mottagning: Johannebergsgatan 16, Göteborg

   

  Karin Engquist och Ing-Marie Olsson
  Artist- & Musikerhälsan
  Östra Rönneholmsvägen 9B
  211 47 Malmö
  Telefon: 0708-67 06 47

  Kontaktuppgifter till de olika teamen och dess medarbetare →

  Följ oss på Facebook!

  © Artist- & Musikerhälsan 2023