Nervositet, press och psykisk ohälsa

  Vilka mekanismer påverkar psykisk ohälsa?

  Vilka utmaningar vi än utsätter oss för i livet, så innebär varje utmaning, olika nya situationer i vardagslivet, att hjärnan förbereder sig genom att aktivera olika ”scenarier” om hur det kan bli. Om det är något som jag upplever som extra viktigt för mig och min framtid, så blir nästan alltid vår självkänsla påverkad. I vår vardag finns många situationer, där det jag presterar styr vår självkänsla. Hur prestationen blir kan i sådana lägen bli detsamma som hur jag tycker om mig själv eller tror att andra tycker om mig. Då kan vår oro/ångest lätt bli starkare.

  Olika strategier för hantering

  Så hur ska det vara möjligt att möta utmaningarna i vardagslivet på ett mindre dramatiskt sätt för min självkänsla?

  Något som är tydligt för oss på Artist- och Musikerhälsan är hur kropp och hjärna hela tiden påverkar varandra. Detta betyder att om min kropp kan finna mer avspändhet och bättre fungerande andning, så kommer även hjärnan att bättre kunna hantera utmaningarna. Då kan både avspänningsövningar, yoga, meditation och sjukgymnastens basal kroppskännedomsövningar vara till god hjälp.

  När det är prestationerna som sätter igång oron/stressen, så kan det vara bra att identifiera tankarna om hur jag tänker att prestationen ska bli. Är målsättningen rimlig? Om du verkligen vill ge allt, är det också ok att något inte blir perfekt? Annars blir din hjärnas fokus rädslan att inte lyckas göra det så bra som i övningsrummet.

  Att vara i nyfikenheten, en känsla, där du vill ge järnet, men egentligen inte kan bestämma över resultatet, dvs ett sätt att leva med en acceptans för att du kan leva med resultatet utan att ”hacka ner” på dig själv. Efter en sceninsats kan du istället fundera tillsammans med någon/några lyssnare om vad du vill förändra till nästa gång det blir dags att få spela. Att kunna våga fundera över hur du vill fortsätta att utvecklas. I ett sådant samtal är det avgörande att börja fokusera på det som var bra. Det är ett sätt att bygga upp ditt självförtroende.

  En annan viktig del i hantering av stress och ångest är att finna fram till områden i ditt liv, där du inte behöver prestera utan bara kan vara. Här kan du få vila och hämta krafter, och kanske finna både tröst och lust i livet. Det kan vara viktigt att hitta de situationer, där lekfullheten får komma fram.

  Ibland har vi mönster i våra liv, som återkommer i helt olika livssituationer, där disciplin och stränghet mot oss själva styr hårt och då kan det vara viktigt att kunna få hjälp att ändra inriktningen i livet, för att finna fram till ett annat förhållningssätt, som ger dig utrymme för både utmaningar och skoj.

  Karin Engquist, läkare och KBT-terapeut

  Karin Engquist
  Artist- & Musikerhälsan
  Östra Rönneholmsvägen 9B
  211 47 Malmö
  Telefon: 0708-67 06 47

  Kontaktuppgifter till de olika teamen och dess medarbetare →

  Följ oss på Facebook!

  © Artist- & Musikerhälsan 2024