Ont i axlarna

  Skuldersmärta

  Brukar ge sig till känna runt skulderbladets inre kant och/eller dess övre del ganska högt upp på baksidan av axeln.
  Orsaken är bl.a. bristande muskulär balans som i sin tur kan bero på att det brister i hur bäcken och ben ger stöd till överkroppen. När musklerna belastas och rörelser utföres blir det tydligare om det finns en obalans. Är det sen mycket tid som tillbringas i dessa positioner så ökar det risken för överbelastning och risken.
  Om skuldrorna är överdrivet bakåtdragna, så innebär det ofta att musklerna på skuldrans baksida är mer aktiva i att dra ihop sig och kan bli överbelastade pga det. Det vanligaste är ändå att skuldrorna är mer framåtdragna resulterande i att bröstryggen blir mer hopsjunken och skulderbladen tappar en del av sin kontakt med bröstkorgen. Då kompenserar vi oftast med att skjuta fram hakan och således en ökad svank i halsryggraden. Musklerna på baksidan blir då mer uttänjda och arbetar i det läget vilket kan ge överbelastning.

  Axelsmärta

  Axelsmärta som känns på framsidan av axeln eller i själva leden handlar oftast om någon form av inklämning och därmed dysfunktion i axelleden. Det brukar vara smärtsamt att lyfta armen från axelhöjd och vidare uppåt men även i sidled och att inåtrotera armen kan ge obehag. 

  Axelsmärta kan uppstå pga lite olika saker men ofta orsakat av bristande skulderstabilitet. Kan också vara att axel lyfts, mer eller mindre omedvetet och används statiskt t.ex. mot fiolen. Kombination av att rotatorcuffens muskler är i obalans tillsammans med att yttre muskler inte ger tillräcklig stabilitet leder ofta till inflammation i axeln.
  Förutom positioneringen av kroppen kan obalans och smärta även uppstå för att muskulaturen på framsidan av axeln är förkortad och tvingar axeln framåt. Likaså att en förkortad ledkapsel på baksidan av axelleden puttar fram axeln. Att stretcha dessa strukturer kan behövas i kombination med att träna skuldersänkande muskulatur och rotatorcuffens muskler.
  Läs gärna mer ingående om skuldra och axel i avsnitt 2 under Musikerergonomi.

  Egna åtgärder

  Titta över hur du sitter och står med ditt instrument och hur ditt övningsupplägg är. Se avsnittet om övningsupplägg. Viktigt att värma upp fysiskt innan du börjar öva eller spela och att ta pauser regelbundet, inte mer sällan än var 20 min gärna oftare. Sen behöver du troligtvis förbättra din muskulära status på något sätt.

  Musiker-muskler

  Tänk på att gör dig medveten om hur din kropp är staplad så att du har en stabil sitt- eller ståposition även när du tränar. Om inte finns risk att du fortsätter träna dina muskler i en hållning/position som inte ger rätt effekt.

  Core-träning

  Denna typ av träning är eg. grundläggande för att kunna få ut mesta möjliga effekt av den träning du lägger på skuldror och axlar. Är du stark i dina djupa stabiliserande muskler ger det en bättre uthållighet till den tränade perifera muskulaturen. Så glöm inte bort att träna saker som t.ex bäckenlyft, inre djupa magmuskler och ryggmuskler. helkroppsövningar video och core och skulderstabilitet video.

  Skuldra

  Du som musiker håller ditt instrument framför dig och då armarna lyfts hamnar skulderbladet ofta i positionen att vara på väg bort från ryggraden. Då kommer baksidans muskler att arbeta mest i sina uttänjda lägen och framsidans muskler är oftare i ett hopdraget läge. Är då inte positionen i skuldra - och axelled i balans belastas strukturerna ytterligare. Därför är det viktigt för dig som musiker att träna skuldermuskulaturen och muskulaturen runt axelleden. Viktigast blir att göra övningar där musklerna tränas i motsatt riktning jämfört med hur de används dagligdags.
  Ofta behöver musklerna mellan skulderbladen (rhombiodéerna), musklerna som ska hålla ner skulderbladet (bl.a. trapezius nedre del och pectoralis minor) och musklerna som ska hålla skulderbladet intill bröstkorgen (serratus anterior, latissimus dorsi ) tränas upp. Enklare uttryckt skuldersänkande muskulatur. Detta rekommenderas att göra under överseende av någon sjukgymnast så att ev. obalans inte fortsätter att tränas.
  core och skulderstabilitet video och skulderstabilitet video

  Axel

  För musklerna runt axelleden rekommenderas att träna de muskler som kallas rotatorcuffen. Musklerna ger djup inre stabilitet åt axelleden och har sina fästen på ledhuvudet. Rotatorcuffen består av m supraspinatus, m infraspinatus, m teres minor och m subscapularis. För träningstips titta under gummibandsövningar.

  Bild9 rotatorcuffsmusmulatur t 1

  Rotatorcuffens muskler

  Orsaker till smärta

  Smärta i olika former och grad råkar alla ut för då och då. Smärtan i sig är inte farlig utan det är en information om att strukturerna är påverkade eller skadade på något sätt och att du behöver förhålla dig till detta. Det är en signal om att stanna upp och försöka förstå vad orsaken till smärtan är och reflektera över hur du kan agera för att må bättre och bli av med eller hantera smärtan. Hur reaktionen på smärtupplevelsen blir, beror till största delen på hjärnans tolkning av smärtan.
  Det är inte ovanligt för personer som använder sin kropp i specifika ”uppgifter” dagligen, att smärtorna kan komma i perioder och ibland hänger samman med höga krav och få möjligheter till återhämtning. Då de mentala kraven ökar sker automatiskt en viss ökning av muskelspänning. Smärtar det i aktiviteten tillkommer ytterligare spänning som ett skydd eller försvar mot smärtan. Får detta hålla på ett tag uppstår lätt en kompensatorisk och i längden dysfunktionell muskelaktivitet, både vad gäller vilka muskler som är involverade i rörelsen och hur mycket kraft som används i rörelsen. Risken finns att vi börjar använda vår kropp på ett belastande sätt, utan att vara medvetna om det.
  När skadan väl är etablerad så påverkas den muskulära förmågan redan på några veckor och vissa muskler blir då ofta svagare. Andra muskler tar över och dominerar i aktvitet och balansen mellan olika musklers arbete har blivit förändrad och kan vidmakthålla smärtan. Koordination och snabbhet försämras också snabbt.

  Karin Engquist och Ing-Marie Olsson
  Artist- & Musikerhälsan
  Östra Rönneholmsvägen 9B
  211 47 Malmö
  Telefon: 0708-67 06 47

  Kontaktuppgifter till de olika teamen och dess medarbetare →

  Följ oss på Facebook!

  © Artist- & Musikerhälsan 2021