3.9 Ergonomi trombon

  Instrumentet hålls av vänster hand och balanseras på ett område på insidan av handflatan på mellanhandsbenen. Det blir avgörande att vinkeln mellan hand och underarm är sådan att tyngden kan fortplantas till armen och vidare till övriga kroppen, att handleden befinner sig i neutralposition. Vänster hand behöver också stabilisera instrumentets benägenhet att rotera. För att undvika överbelastning i vänster arm/skuldra, så är det viktigt att inte hålla instrumentet med ett utspänt handläge och översträckning i pekfingrets ytterled.

  Trombon 3.91Bild 3.9.1-2Att hålla instrumentet är ansträngande för hela handen/armen. Det kan bli bättre genom att göra om den lilla kroken, så att pekfingret får en naturligare position.

  Balansen i instrumentet blir avgörande för vilken belastningen blir på hand och upp i axeln. Om instrumentet är ”framtungt” så ökar det belastningen på hand/arm/axel mer än om det är tyngre i bakre delen. När instrumentet förs till läpparna och höger hand håller i reglaget, så eftersträva en känsla av symmetri i armarnas position.

  Det finns ett finskt avlastande trombone-stick att avlasta instrumentets tyngd med.

  video stående stabilitet  video sittande stabilitet Handövningar- video

  Karin Engquist
  Artist- & Musikerhälsan
  Östra Rönneholmsvägen 9B
  211 47 Malmö
  Telefon: 0708-67 06 47

  Kontaktuppgifter till de olika teamen och dess medarbetare →

  Följ oss på Facebook!

  © Artist- & Musikerhälsan 2024