3.4 Ergonomi gitarr

  Kroppsställning utan och med instrument

  För att finna ett stabilt sittande gå till video sittande stabilitet innan du tar med instrumentet. Sittpositionen är krävande för ryggen, då vi endast kan böja i höftleden upp till 60 grader och resterande böjning, när vi sitter, sker då i ländrygg/bäcken. Bäckenet/ländryggen kommer då att bli mer ”rundade” och det är inte lika lätt att sitta ”upprätt” i bäckenet och ge ett stöd för kotpelaren i upprätt läge.

  Målet är att behålla bäcken och ländrygg i upprätt läge samt att undvika ojämn belastning på rygg- och bäckenmusklerna som vid användande av stödpall under vänster fot. När man använder stöd så att vänster fot kommer högre upp, så blir resultatet en snedbelastning av ryggen. När du tar instrumentet, så prova och sitt framför en spegel, för att se att du undviker asymmetri med olikställda axlar. Detta kan annars bli en orsak till smärtor i axlarnas muskulatur och även till smärtor i själva axelleden om belastningen blir ojämn under lång tid. 

  När du går igenom sittövningen så uppmärksamma vad som händer i kroppen och speciellt hur det känns i muskulaturen runt bäcken-ländrygg och uppe runt skuldrorna. Målet är att finna stabilitet i de olika positionerna utan att låsa våra småleder, så att koncentrationen kan ligga på de perifera musklerna och deras viktiga finmotorik.

  När du gör övningarna så är andningen en bra test på hur avspänningen fungerar. 

  Instrumentställning och handställning

  Kroppshållningen påverkar också vänster handens grad av inåtböjning. Gitarrens grundplacering påverkar både vänster och höger handledernas ställning.

  Prova att ha greppbrädan mer diagonalt. Försök därefter hitta en ställning så att höger hand inte kommer att befinna sig i ständig utåtvinkling i själva handleden. När höger underarm vilar mot gitarrkanten så kan det trycka på nerven som ligger nära armvecket. Prova ut minsta möjliga tryck. I själva anslaget eftersträva att fingerkraftens riktning hamnar i 90 graders vinkel mot strängriktningen och att själva anslaget kommer att hamna mellan nageln och fingerblommans kant.

  Vänster hand: Eftersträva låg aktivitet i vänster tumme. Tummen ska vara ett stöd i rörelserna. Försök undvika att pressa med fingrarna och klämma med tummen runt greppbrädan. Hur fingrarnas placering och användning på greppbrädan är får konsekvenser för hur belastningen i hela armen/skuldran blir. Handen och fingrarna fungerar bäst, då fingerblomman har kontakt med strängen så att fingret får en lätt böjning i alla lederna.

  Gitarr_3.4.2.jpg
  Bild 3.4.1 Se till att greppet tumme-fingrar är avslappnat. Tummen finns där för att stödja. Titta på hur spänd muskeln är kring tumbasen. Det behöver finnas lite ”luftigt” utrymme inne i handen då fingrarna är placerade på greppbrädan.

  Gitarr_3.4.4.jpg
  Bild 3.4.2: I denna position hamnar handleden i extrem inåtböjning, vilket fungerar om det bara används i kortare stunder. Undantaget blir i Barrégreppen. Då det erfordras ett rakt finger för att få strängkontakt. Att prova hur andningen fungerar är ett bra mått på hur avspänd du är i överkroppen när du spelar. För att åstadkomma det behöver du kunna finna en upprätt position utan stöd för ryggen.

  Vill du ha tips gällande hand och fingertränig gå till Handövningar- video och vill du titta på en film om gitarrspel hittar du den här. video gitarrspel

  El-gitarr/el-bas

  Vid spel av el-gitarr/bas prova att placera gitarren horisontellt och mer diagonalt ut från kroppen alternativt stå upp, för då är det lättare att låta greppbrädan vara mer uppåtriktad, diagonalt.

  Gitarr_3.4.5.jpg
  Bild 3.4.3. I denna position med gitarren och greppbrädan ut från kroppen, så hamnar både vänster och höger handled i en gynnsam position. På det här sättet undviker du i stort sett böjning i den vänstra handleden under själva spelet. Se till att gitarren hamnar så långt ner i bäckenhöjd, att höger hand hamnar så lite som möjligt i en inåtböjd position. Eftersträva att höger handled blir så rak som möjligt.

  Karin Engquist
  Artist- & Musikerhälsan
  Östra Rönneholmsvägen 9B
  211 47 Malmö
  Telefon: 0708-67 06 47

  Kontaktuppgifter till de olika teamen och dess medarbetare →

  Följ oss på Facebook!

  © Artist- & Musikerhälsan 2024