3.13 Ergonomi slagverk

  Börja med video sittande stabilitet för att finna en stabil överkropp och att kunna balansera på de två sittknölarna.

  När det gäller instrument som marimba, xylofon och vibrafon, så är det fötterna som är”basen” i fundamentet. Var god se Video Stående stabilitet

  Vilopunkten och utgångspunkten för handledsrörelsen behöver vara i neutralläge dvs att handleden/handen inte är vinklad åt någotdera sidoläget eller med böjning i handleden.

  Trummor

  I greppet av trumstockarna, så är det ett match grip mellan tumme och pekfinger och med ett stöd av övriga fingrar, vilka bildar en kanal och ger ett flexibelt grepp. Trumpinnen har kontakt med tummens fingerblomma och med insidan av pekfingrets yttersta led.

  Slagverk203.13.11Bild 3.13.1: Greppet kring trumstocken med kontakten mellan pekfingrets insida och tummens insida. Underarmen är roterad några grader inåt och med några graders böjning i handleden.

  Själva handryggen/underarmen har några graders inåtrotation. Själva rörelsen blir en kombination av handledsböjning och inåtrotation i handleden. Låt impulsen få finnas från de stora musklerna runt överarm/skuldra, för att minska spänningen i armen. Armbågen ska var avspänd. Vinkeln i armbågen bör vara 90 grader eller mer för att hitta en så avspänd känsla som möjligt, så att man undviker känslan av att behöva hålla underamen och handen "uppe".

   

  Slagverk203.13.21

  Bild 3.13.2: Vinkeln i armbågen ska vara 90 grader eller mer. Det ska kännas att armen kan vila i denna position, så att det inte kräver extra kraft att hålla underarm/hand.

  Prova och låt 1:a slaget av fyra starta i armbågsimpuls och övriga i handleden för att motverka överansträngning av handleds- och underarmsmusklerna.

  Vid spel med pedalen till bastrumman, så kan man antingen ha tyngden på hälen vilket ger en större ansträngning på underbensmusklerna på framsidan eller att ha framfoten i kontakt med pedalen och då hamnar mer av rörelsen i lårets muskler.

  Pukor

  Pukstockarna hålles på liknande sätt som trumpinnarna, men med en större lätthet i avslutningen av slaget, så att pukskinnet får klinga.

  Slagverk203.13.3 51Bild 3.13.3: Avspänd handled och fritt runt själva pukstocken inne i handen.
  Bild 3.13.4: Armbågen för handen med pukstocken uppåt.
  Bild 3.13.5: Hanleden är nu sträckt och har fört pukstocken uppåt och färdig för att riktas ner och släppas mot pukskinnet.

  Stämningen av pukskinet styrs via pedaler och kräver ett rörligt läge och god balans i överkroppen för att minska uttröttning och spänning i vader och lår.

  Cymbaler

  Dessa är ofta tunga och att förlägga tyngdpunkten i kroppens centrum är det som kan avlasta.

  Marimba, xylofon och vibrafon
  Dessa instrument kräver stor flexiblitet i kroppens tyngdpunkt under spelet. Till en början leta efter en kroppshållning med stabil överkropp se Video Stående stabilitet för ett stabilt stående och en känsla av att ”nu ska jag sätta mig” utan att göra det. Detta för med sig flexibla höftleder och knäleder, så att det går att flytta i sidled utan att behöva flytta fötterna. Alltihop med en känsla av lätt framåtböjning ända nere ifrån höftlederna.

  Karin Engquist och Ing-Marie Olsson
  Artist- & Musikerhälsan
  Östra Rönneholmsvägen 9B
  211 47 Malmö
  Telefon: 0708-67 06 47

  Kontaktuppgifter till de olika teamen och dess medarbetare →

  Följ oss på Facebook!

  © Artist- & Musikerhälsan 2023