• Ergonomi

   Ergonomi för musiker

   Utveckla styrka och frihet i din kropp!

  Kurs – Ergonomi för musiker

  Välkommen till kursen 'Ergonomi för musiker'!

  Kursinformation:

  I den här kursen utforskas hur kroppen kan ge stöd och stabilitet till ditt instrument så att kraft och energi kan komma till uttryck i ditt musicerande. Kursen tar fasta på de erfarenheter vi gjort under tjugo års möten med olika musiker. Därför kommer fokus vara på områden i kroppen som är speciellt utsatta, som skuldra och hand, som ett led i att förebygga besvär i dessa strukturer. Vi kommer även titta på hur kroppen kan vara en hjälp vid sådana hinder som stråkdarr och nervositet. En röd tråd genom kursen är att tydliggöra hur du kan få din övningsrutin optimerad.

  Kursen är planerad till fyra tillfällen och ca en timme per gång.

  Vecka 1: Fokus på utforskande av stabilitet i sittande och stående, med och utan instrumentet.
  Vecka 2: Fokus på skuldran; hur den kan stötta armen och handen och övningar som förbättrar dess funktion.
  Vecka 3: Fokus på handen och övningar som ger stadga och funktion åt hand och fingrar.
  Vecka 4: Fokus på stresshantering, närvaroövningar och andning.

  Pris:

  Professionella musiker: 2 000 kr/person och kurs
  Studenter: 1 000 kr/person och kurs

  Plats:

  Kursen kan ges på din arbetsplats eller i våra lokaler i Malmö, Göteborg eller Stockholm. Den finns även online.


  Välj plats/fysioterapeut och anmäl dig till en framtida kurs

  Har du någon fråga eller vill anmäla dig till en framtida kurs? Tveka inte att kontakta respektive kursledare.

  För kontaktuppgifter, klicka på raderna nedan.

  GÖTEBORG – med fysioterapeut Anna Bjarnegard

  STOCKHOLM – med fysioterapeut Maria Sjögren


  Presentation av kursen

  Karin Engquist och Ing-Marie Olsson
  Artist- & Musikerhälsan
  Östra Rönneholmsvägen 9B
  211 47 Malmö
  Telefon: 0708-67 06 47

  Kontaktuppgifter till de olika teamen och dess medarbetare →

  Följ oss på Facebook!

  © Artist- & Musikerhälsan 2023