Litteratur och länkar

  Litteratur

  Embouchyr

  Lewis, Lucinda
  Broken Embouchures, Oscar´s House Press 2005
  An embouchure handbook and repair guide for players suffering from embouchure problems caused by overuse, injury, Medical/Dental conditions or damaged mechanics.


  Lewis, Lucinda
  Embouchure Rehabilitation, Oscar´s House Press 2007
  A comprehensive method for overcoming embouchure overuse syndrome in Brass players.

  Hörsel och Tinnitus

  Zetterqvist, Vendela, Andersson, Gerhard
  Leva med tinnitus, Natur & kultur 2013
  Självhjälpsbok


  Konradsson Konrad S
  Hörseln
  E-bok, Karolinska Institutet University Press 2013

  Instrument

  Bruser, Madeline
  The Art of Practicing. A Guide to Making Music from the Heart. Three Rivers press 1992
  Beskrivning om övandet på olika instrument ur både fysiska och psykiska aspekter. Endast på engelska.


  Chamagne, Philippe
  Preventions des troubles fonctionnel chez les musicien
  Hur kroppens olika delar fungerar ur muskulär synpunkt i olika instrumenttekniska problemställningar. Endast på franska. ISBN 2-9503955-5-4


  Hallam S, Gaunt H.
  Preparing for success. A practical guide for young musicians. The institute of education University of London 2012.
  Tar upp en hel del kring övningsupplägg och övningsmetoder.


  Mark Th
  What every pianist needs to know about the body. GIA Publications Inc. 2003


  Sandor G
  On Piano Playing. Schirmer 1981


  Sazer, Victor
  How to make Celloplaying Easier and Play without Pain. Ofnote Publishers 2003
  Lättillgängligt om hur kropp och instrument kan samspela i sökandet efter det avspända spelet. Även bra tips för andra instrumentalister.

  Kropp

  Bruser, Madeline
  The Art of Practicing. A Guide to Making Music from the Heart. Three Rivers press 1992
  Beskrivning om övandet på olika instrument ur både fysiska och psykiska aspekter. Endast på engelska.


  Chamagne, Philippe
  Preventions des troubles fonctionnel chez les musicien
  Hur kroppens olika delar fungerar ur muskulär synpunkt i olika instrumenttekniska problemställningar. Endast på franska. ISBN 2-9503955-5-4


  Elphinstone, Joanne
  Total Stabilitetsträning, Sisu idrottsböcker 2017


  Gunnarsson Holzhausen A-C, Hultenheim Klintberg I
  Axeln, Funktionsanalys och sjukgymnastik, Studentlitteratur 2013


  Hansen, Anders
  Hjärnstark: hur motion och träning stärker din hjärna. Fitnessförlaget 2016


  Porter, K
  Nature Posture; for pain-free living, Healing arts press 2013


  Sannum Karlsson, A, Cederhag, W
  Hur gör du när du rör dig? Basal kroppskännedom för vardag, friskvård, idrott och rehab. Sannum Karlsson i Malmö AB och WIC Kroppskännedom 2016

  Mentalt, scen- och rampfeber

  Fogelberg H, Söderholm P
  Compassion. Medkänsla med dig själv och andra. En introduktion till compassion focused therapy (CFT). Roos & Tegnér 2016


  Green, Barry & Galleway, Timothy
  The Inner Game of Music, Pan Books 2015
  Hur vi fungerar i framförandesituationen. Här finns många råd om hur man kan arbeta systematiskt för att kreativiteten ska blomma i scensituationen. En pärla som ger mycket till läsaren.


  Hallam S, Gaunt H.
  Preparing for success. A practical guide for young musicians. The institute of education University of London 2012
  Tar upp en hel del kring övningsupplägg och övningsmetoder.


  Hansen, Anders
  Hjärnstark: hur motion och träning stärker din hjärna. Fitnessförlaget 2016


  Harris, Russ
  Lyckofällan. Skapa det liv du vill leva med ACT, mindfulness och engagemang. Natur & Kultur 2018


  Kåver, Anna
  Att leva ett liv inte vinna ett krig. Om acceptans. Natur & Kultur 2004.


  Lejonclou, Annika & Lindberg, Åse
  Musik och mental träning, Gehrmans förlag 1997
  Situationen för unga musikelever med svårigheter i framförandesituationen. Råd om hur man kan arbeta med positivt tänkande för att uppnå god självkänsla och scenvana. Många bra övningar.


  Livheim, F, Ek, D, Hedensjö, B.
  Tid att leva. Ett tioveckors program för stresshantering med ACT och medveten närvaro. Natur & Kultur 2016


  Lundberg, Åke
  Rampfeber. Konsten att framträda under press. Gehrmans förlag 1998
  Vad rampfeber är och vad som är viktigt att tänka på för att träna sig ur en besvärlig scensituation.


  Nilsonne, Åsa
  Vem är det som bestämmer i ditt liv. Om medveten närvaro. Natur & Kultur 2004
  En bra och instruktiv bok som har några år på nacken men som fortfarande håller.


  Railo, Willynya
  Bäst när det gäller. Om mental träning. Sveriges Riksidrottsförbund 1992


  Salmon, Paul G. & Meyer, Robert G
  Notes from the Green Room. Lexington Books 1998
  Beskriver rampfeber, dess effekter och orsaker ur psykologisk synvinkel. Många bra metoder att minska rampfebern och öka kreativiteten.


  Viotti, Sofia
  Utan press. Om medkänsla, prestation och stress. Natur & Kultur 2018

  Röst och sång

  Bengtsson-Opitz Elisabeth, Opitz Sophie
  Anti-Aging för rösten Del 1 och 2, Wessman Musikförlag 2015


  Bjerge Sköld, Randi. 
  På naturens vilkår. En bro fra det anatomisk korrekte til det kunstnerisk frie. Cappelen Damm Akademisk 2018.


  Bjerge Sköld, Randi &, Stefan
  Släpp taget. Sånghandledning i kör med uppsjungningsövningar. Gehrmans förlag 1993


  Elliot, Ninni
  Röstboken: tal- röst- och sångövningar. Studentlitteratur 2008


  Lindblad, Per
  Rösten, Studentlitteratur 1992


  Sundberg, Johan
  Röstlära: Fakta om rösten i tal och sång. Johan Sundberg 2007

  Sömn

  Benedict, C, Tunberg, M.
  Sömn, sömn, sömn. Bonnier fakta 2018
  En bok som förklarar vad sömn är och hur den hänger ihop med minnen, koncentration och känslor m.m.


  Söderström, Marie
  Sömn, sov bättre med kognitiv beteendeterapi, Vivaförlag 2007
  En bra bok för att förstå sina sömnproblem och förslag på åtgärder.

  Länkar

  Arts Medicine Europe
  British Association for Performing Arts Medicine
  Erja Joukamo-Ampuja
  Musicians and Injuries
  Performing Arts Medicine Association
  Tinnitus
  Tinnitus and Hyperacusis Centre, London
  Médecine des Arts
  www.tidattleva.se
  www.compassionportalen.se
  www.embouchures.com
  www.dbdbdb.nu

  body art mind

  Karin Engquist
  Artist- & Musikerhälsan
  Östra Rönneholmsvägen 9B
  211 47 Malmö
  Telefon: 0708-67 06 47

  Kontaktuppgifter till de olika teamen och dess medarbetare →

  Följ oss på Facebook!

  © Artist- & Musikerhälsan 2024